web analytics
Volg NWC
Volg NWC facebook pagina - social media Volg NWC Instagram pagina - social media

Wedstrijd reglement

Hier het wedstrijd reglement van de Noorder Wakeboard Challenge. Hierin wordt beschreven welke categorieën we hebben en welke regels worden gehanteerd voor de wedstrijden en de competitie.
Belangrijk is dat je moet realiseren dat meedoen belangrijker is dan winnen. De NWC bedoeld om je te laten kennismaken met wedstrijdsport, maar de fun staat hierbij voorop.

categorieën

Er worden vier categorieën gevaren.

 • mini kids: t/m 11 jaar
 • girls en boys: 12 t/m 17 jaar
 • women en men: 18+
 • veteranen: 40+

Om ervoor te zorgen dat iedereen tijdens de hele competitie in dezelfde categorie kan blijven, word je ingedeeld op de leeftijd die je op 1 januari van dit jaar had. De jury heeft het recht om een deelnemer in een hogere categorie in te delen, op basis van niveau. Mocht je toch liever in een andere categorie meedoen, geef dit dan aan vóór aanvang van de eerste tourstop waar je aan meedoet.

heats

Een ronde bestaat uit 2 heats (of 3 heats indien tijd beschikbaar)

 1. een klassieke ronde, iedereen vaart afzonderlijk
 2. Best trick in vooraf bepaalde tijd, 5-6 riders varen tegelijkertijd.
 3. Als er tijd over is nog een Best trick ronde.

klassieke ronde

In de klassieke rond moet een rider in een vooraf vastgesteld gedeelte van de baan zoveel mogelijk verschillende tricks laten zien. Wanneer de rider een trick twee keer doet, wordt de beste versie beoordeeld, maar telt het dus slechts één keer.

Daarnaast wordt stijl ook meegenomen in de beoordeling. Als een trick maar net gehaald wordt krijgt het minder punten dan wanneer het stijlvol wordt uitgevoerd.

best trick ronde

De jury stelt van tevoren de tijd vast waarin wordt gevaren. Ook wordt van tevoren bekend gemaakt waar de tricks op moeten worden uitgevoerd. Dit kunnen 1/2 obstakels zijn, of zoveel mogelijk verschillende inverts op een kort stuk van de baan.

Er gaan meerdere riders op het water en na iedere rider volgt een lege haak. Wanneer de haken gevuld zijn, klinkt een signaal om aan te geven dat de ronde begint. Tricks die van tevoren zijn uitgevoerd tellen niet mee.
Alle tricks die hierna volgen, tellen mee. Als de rider valt kan die weer naar de startmat gaan om opnieuw te beginnen.
Na afloop van de tijd klinkt een signaal om aan te geven aan de riders dat ze zullen worden afgkoppeld. Alle tricks die daarna worden uitgevoerd tellen niet meer mee.

beoordeling

De jury beoordeelt op:

 • stijl
 • originaliteit
 • moeilijkheidsgraad

Als er drie 3 heats worden gevaren, tellen de heats als volgt mee:

 • klassieke ronde 50%
 • best trick ronde 50%

Als we een 3e heat doen, dan is de verhouding 50%-25%-25%.

rondes

Er worden twee rondes gevaren

 • kwalificatie
 • finale

De jury bepaalt wie door gaat naar de finale. De deelnemers hebben zich daarbij neer te leggen. Meedoen is belangrijker dan winnen, dus houd het leuk.

jury

 • de jury heeft altijd gelijk
 • het is verboden dat niet-juryleden, op welke manier ook, proberen om het juryoordeel te beïnvloeden.
 • het is verboden om juryleden intimiderend te benaderen, dit naar beoordeling van het jurylid.
 • bij voorkeur bestaat een jury uit 3 leden. Bij de NWC zijn twee voldoende en in het uiterste geval één
 • de juryvoorzitter heeft altijd het eindoordeel
 • juryleden mogen geen (familie-) relatie hebben met de deelnemers in de desbetreffende categorie.
 • deelnemers en geïnteresseerden kunnen zich melden bij de jury om mee te jureren, dit om te leren en mee te beslissen

verdere bepalingen

 • vanaf het moment dat een deelnemer op de startmat komt, zijn een zwemvest en een helm verplicht
 • het is voor niet-deelnemers verboden in de buurt van de baan in het water te gaan</li
 • als een deelnemer tijdens de run valt, dient hij/zij een hand op te steken om te laten zien dat hij/zij in orde is. Daarna dient hij/zij zich zo snel mogelijk rechtstreeks naar de kant te zwemmen.
 • een re-run is alleen mogelijk als een mankement aan de baan of baandraaier ligt
 • een deelnemer is verantwoordelijk voor zijn eigen materiaal, schade aan materiaal geeft geen recht op een re-run
 • een deelnemer moet bij de riders meeting aanwezig zijn om mee te mogen doen
 • een deelnemer moet zich op het aangegeven moment melden bij de starter om mee te mogen doen. Te laat zijn resulteert automatisch in diskwalificatie
 • bij een deelname kleiner dan 6 per categorie gaat iedereen door naar de finale
 • wanneer er minder dan 3 deelnemers in één van de categorieën zijn, dan varen de personen/persoon mee met de leeftijdsgroep van het andere geslacht, maar de jurering wordt alsnog beoordeeld tussen de gelijke geslachten.
 • wanneer er binnen de hele leeftijdsgroep minder dan 3 deelnemers zijn, kan worden besloten om twee leeftijdscategorieën samen te voegen. Dit zal per locatie worden beoordeeld en is ter beoordeling van de jury.
 • bij een deelname groter dan 6 per categorie wordt een groep gesplitst en gaan de eerste 2 of 3 (afhankelijk van het deelnemersveld) mee naar de finale

> Lees ook: Competitie Reglement